Kultura

Apr 29, 2017
Apr 29, 2017

Vrelo Bune: Promoviran Prijevod i komentar Mesnevije Ahmeda Mešića

Prijevod Mesnevije glasovitog učenjaka Dželaludinu Rumiju s komentarom šejha Ahmeda Mešića promovira...

Apr 28, 2017

Promovisana knjiga „Monografija tuzlanskih vakufa“ - djelo koje prati sudbinu tuzlanskih vakufa

Promocija knjige „Monografija tuzlanskih vakufa“ upriličena u okviru manifestacije „Dani vakufa u Bo...

Apr 27, 2017

Smisao Ibn Arebījevog govora o vudžūdu

Ibn ‘Arebījeva glavna tema uvijek je istinski Stvarni, to jeste Bog. Njegova druga tema je kozmos, k...

Apr 26, 2017

U cilju osiguranja činjenica: „Upravljanje vakufima u BiH 1847-2017“

U ponedjeljak, 24. aprila u 14:00 sati, u prostorijama Bošnjačkog instituta - Fondacije Adila Zulfik...

Apr 26, 2017

Behram-begova medresa: Lučonoše vjere, dobra, ljubavi i nade

Svečanom maturskom šetnjom i akademijom koja je održana u Koncertnoj sali Bosanskog kulturnog centra...