Kultura

Nov 18, 2016

Nastup učenika Travničke medrese na Državnom prvenstvu u karateu

U nedjelju 13.11.2016. godine u Tuzli je održano 23. Državno prvenstvo za kadete, juniore i U21, na...

Nov 17, 2016

Spisak stipendista i stipenditora Fonda “Gazi Husrev-beg“ za 2016. godinu

Ove godine u mjesecu oktobru, o čemu je Preporod pisao, Fond “Gazi Husrev-beg“ iz Njemačke dodijelio...

Nov 16, 2016

Cazinska medresa dobila laboratorij za nastavu iz fizike, hemije i biologije

Početkom oktobra u Medresi „Džemaluddin-ef. Čaušević“ u Cazinu svečano su otvoreni novi laboratoriji...

Nov 16, 2016

Kuvajtska kompanija donirala stipendije za 60 studenata u BiH

U saradnji sa Vakufskom direkcijom Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini vakif i vlasnik kompanij...

Nov 16, 2016

IUS: Potvrda za osiguranje visokog kvaliteta nastave

Austrijska državna agencija za osiguranje kvaliteta i akreditacije dodijelila certifikate Internacio...

Nov 15, 2016

Radna posjeta delegacije Caritasa IPF u Zenici

U utorak 7. novembra 2016. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici održan je...