Kultura

Apr 06, 2017

Karlovac: Konferencija muslimanske omladine

U mjesecu aprilu ove godine 8. i 9. u Topuskom i Vojniću održat će se 9. konferencija islamske omlad...

Apr 04, 2017

Alija Isaković i bosanski jezik

U prostorijama Bošnjačkog instituta u Sarajevu, 14. 03.2017.godine a u organizaciji Instituta za jez...

Apr 04, 2017

Poziv za učešće: Međunarodni simpozij Islamska umjetnost u BiH

Simpozij Islamska umjetnost u Bosni i Hercegovini želi ukazati na značaj likovnog i arhitektonskog...

Apr 04, 2017

Međukantonalno takmičenje iz vjeronauke

Zavidno znanje o vjeri učenici pokazali na međukantonalnom takmičenju

Apr 03, 2017

Zbližavanja studenata Balkana

Od 15. do 19. marta u Ankari je održana manifestacija u organizacije Udruženja BESADER iz Istanbula....

Apr 02, 2017

Prvo emitovanje Kur'ana putem radija: Najpoznatiji svjetski učači

Prvo emitovanje Časnog Kur'ana putem radija desilo se 31. maja 1934. godine. Tada je šejh Muhammad R...