Priče

May 31, 2015

Prijedor '92: U logorima i djeca i starci

Dvadeset godina od početka sistematskog zločina nad Bošnjacima Bosanske krajine (Treći dio)

May 14, 2015

Budi jedan/jedna

Obično kada čovjeka nešto razočara, iritira ili boli potreban mu je neko s kim će to podijeliti da s...

May 01, 2015

Glas imama: Ne/spremni za povratak

Vratiti se u manji entitet Bosne i Hercegovine znači biti svjestan da će Bošnjak biti tretiran građa...

Apr 16, 2015

Kvari li vlast ljude?

Kada se ljudi razočaraju u ponašanje vlastodržaca zbog njihovih nečasnih radnji, a takvih slučajeva...

Mar 26, 2015

Bereket je u aktivizmu

Konsultujemo li bilo koji dostupni izvor, uglavnom ćemo naići na slične opise depresije. Tako ćemo p...

Mar 20, 2015

Je li za sve kriva politika

Za sve što ne valja, a i ne funkcionira u općini, kantonu, entitetima, državi kriva nam je politika....