BiH

Sep 08, 2015

Karađoz-begova medresa: 20 godina od reaktiviranja i 458 godina od osnivanja

Karađoz-begova medresa u mjesecu septembru obilježava 20 godina od reaktiviranja svog rada i 458 god...

Sep 08, 2015

Demokratija: zapadnjačka perspektiva

Islam i demokratija: neke konceptualne i savremene dimenzije (Izvor: The Muslim World 90(1-2), (2000...

Sep 08, 2015

Zajednička ikrar dova za hadžije „Prosvjetitelja“ u Srebrenici

U prepunoj centralnoj džamiji u Srebrenici upriličen je prigodan program ikrar dove za sve hadžije u...

Sep 08, 2015

I ove godine klanje kurbana za znamenite ličnosti iz naše historije

Uprava za vjerske poslove Rijaseta lslamske zajednice obavještava vjernike da će i ove godine tradic...

Sep 08, 2015

Prvi avion s bh. hadžijama večeras polijeće sa sarajevskog aerodroma

Prvi avion s bh. hadžijama trebao bi poletjeti večeras sa Sarajevskog aerodroma za Medinu u 22.50 sa...

Sep 07, 2015

Hadž: Historijat, Kaba, Arefat, saj...

Hadž bukvalno znači “poći na jedno mjesto”. Islamski se ovo odnosi na godišnje hodočašće muslimana u...