Duhovnost

Oct 09, 2015

Hidžra, pouke i poruke

(Hutba, 09.10.2015.godine, Gazi Turalibegova džamija)

Sep 23, 2015

Nusret-ef. Abdibegović, Direktor Uprave za vjerske poslove: Kurban-žrtva u ime Alllaha

Dok značajan broj vjernika, u ime Allaha dž.š., iz cijelog svijeta pa i naših krajeva, obavlja hadž,...

Sep 22, 2015

Tajne Arefata - temeljnog dijela hadždža

Deveti dan mjeseca zul-hidždžeta naziva se Dan Arefata jer tada hadžije izvršavaju obavezni sastavni...

Sep 15, 2015

O El-Hadžerul-esvedu, crnom kamenu ugrađenom u jedan od ćoškova Ka'be

El-Hadžerul-esved je crni kamen koji je ugrađen u jedan od ćoškova Kabe. Sa spoljašnje strane je obl...

Sep 11, 2015

Zašto klanjamo podne-namaz nakon džuma-namaza

U posljednje vrijeme iznova je aktualizirano pitanje klanjanja podne-namaza nakon džuma-namaza. Na ž...