Prof. dr. Midhat Jašić: Prehrana različitih etničkih i religijskih skupina (VIDEO)

Prof. dr. Midhat Jašić: Prehrana različitih etničkih i religijskih skupina (VIDEO)

Prof. dr. Midhat Jašić rođen je 1955. godine u Srebreniku, gdje završava osnovnu školu. Zvanje doktora tehničkih nauka iz područja prehrambenog inženjerstva stiče na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, 2001. godine gdje radi kao profesor na predmetu Ishrana i dijetetika.

Dodatnu edukaciju i stručno usavršavanje sticao je praćenjem savremenih trendova u području nauke o hrani, pisanjem i objavljivanjem naučnih i stručnih radova, učešćem na seminarima, naučnim projektima, saradnjom sa naučnim institutima i fakultetima, studijskim boravcima i sl.

Minulih je godina svojim angažmanom dao i značajan doprinos u razvoju novih prehrambenih proizvoda. Profesor Jašić je i jedan od glavnih “krivaca” za održani Prvi kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima u BiH.

Evo baš u mjesecu ramazanu pogledajte i poslušajte veoma zanimljivo predavanje prof. dr. Midhata Jašića koji se u razgovoru za RTV BIR osvrnuo na prehranu različitih etničkih i religijskih skupina.

RTV BIR 

Podijeli:

Povezane vijesti