35. Ibadet - veza sa Stvoriteljem: “Specifičnosti mjeseca redžeba”

35. Ibadet - veza sa Stvoriteljem: “Specifičnosti mjeseca redžeba”

Allah, dž. š., iz svoje milosti i mudrosti, učinio je neke mjesece vrednijima od drugih. Poseban značaj imaju i četiri sveta mjeseca: zu-l-ka’de, zu-l-hidže, muharrem i redžeb.

U Kur’anu Allah, dž. š. kaže: “Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kad je Nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera. U njima ne griješite! A borite se protiv svih mnogobožaca, kao što se oni svi bore protiv vas; i znajte da je Allah na strani onih koji se Allaha boje i grijeha klone" (Et-Tevbe, 36.).

Između ostalog saznajte i odgovore na sljedeća pitanja:

Po čemu je specifičan mjesec redžeb?
Koji značaj je mjesec redžeb imao za svakodnevni život predislamskih Arapa?
Kakvu je bojazan imao Allahov Poslanik a.s. i neki ashabi vezano za mjesec redžeb?
Po čemu su i zašto četiri mjeseca u hidžretskom kalendaru sveti?
Šta je Poslanik a.s. činio kada bi vidio mlađak mjeseca redžeba?
Kakvi su stavovi učenjaka kada je u pitanju posta u mjesecu redžebu?
Koje su razlike u islamskom pravu uspostavljene između muškaraca i žena u vezi namaza?
Kakvi su stavovi i praksa ashaba i tabiina po pitanja namaskih razlika kod muškaraca i žena?

Ovo izdanje emisije Ibadet-veza sa Stvoriteljem u programu radija BIR emitovano je u petak 08.04.2016. godine.

Urednik serijala Edin Spahić.

Podijeli:

Povezane vijesti