Šaljite nam vaše audio materijale!!!

Šaljite nam vaše audio materijale!!!

Pozivamo

 

  • izvođače (soliste/horove) duhovne islamske muzike,
  • učače Časnog Kur'ana,
  • predavače – autore govornih izdanja,
  • izvođače tradicijske muzike Bosne i Hercegovine,
  • i autore/izvođače ostalih žanrova

 

koji posjeduju vlastita audio izdanja, objavljena ili neobjavljena, da nam ista šalju na originalnom kompakt disku, ili na kopiji sa kvalitetnim presnimkom zvučnog zapisa (wave ili mp3 320 kbps).

Ukoliko se radi o kopiji molimo dostaviti popratno pismo koje treba da sadrži osnovne generalije o autorima/izvođačima/izdanju.

Vaše materijale šaljite nam na adresu:

RTV IZ BIR
Mirsad Ovčina, muzički urednik
Reisa Džemaludina Čauševića 2.
71 000 Sarajevo
e – mail: mirsado@bir.ba


Vaš radio BIR

Podijeli:

Povezane vijesti