Danas je Svjetski dan Roma

Danas je Svjetski dan Roma

- Bosna i Hercegovina intenzivno radi na izgradnji multietničke i demokratske države, uz poštovanje ljudskih prava svih građana i manjina, uključujući i Rome kao najbrojniju i najugroženiju nacionalnu manjinu.

Usvajanjem Strategije Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma,  koju je Vijeće ministara usvojilo 2005. godine, naša država se opredijelila da unaprijedi položaj romske populacije i pomogne njihovo brže uključivanje u društvo.

11. decembra 2013. godine, Vijeće ministara  je  pored već postojećeg Akcionog plan Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma iz oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite iz 2008. godine usvojilo i Revidirani akcioni plan Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma iz oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite 2013. – 2016., na čijoj izradi je bio uključen veliki broj predstavnika Roma i predstavnika nadležnih resornih ministarstava, entitetskih, kantonalnih i opštinskih predstavnika.

Implementacijom Revidiranog akcionog plana, Bosnu i Hercegovinu čeka veliki posao,  kako bi na najadekvatniji način unaprijedili i poboljšali uslove života ove manjinske zajednice u BiH, obezbijedili veći procenat zapošljavanja predstavnika Roma, pružili im bolje uslove stanovanja i osigurali osnovnu zdravstvenu zaštitu za sve pripadnike Roma.

Na inicijativu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, nadležne vlasti u BiH od 2009. godine izdvajaju na godišnjem nivou sredstava u iznosu od oko 3 miliona KM namijenjena rješavanju problema Roma.  

U tom smislu izdvojenim finansijskim sredstvima za ove godine postignuti su značajni i mjerljivi rezultati u segmentu izrgradnje/rekonstrukcije romskih kuća, urađena je i/ili poboljšana infrastruktura, po odobrenim programima  za zapošljavanje Roma zaposlen je i znatan broj pripadnika romske manjinske zajednice u BiH,  te su uloženi znatni napori i  finansijska sredstava za unapređenje zdravstvene zašite Roma u Bosni i Hercegovini.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine  je u 2014. godinu odobrilo iznos od 2.687.000,00 KM isključivo za potrebe Roma u Bosni i Hercegovini.

Bosna i Hercegovina je i aktivna zemlja članica procesa „Dekade Romskog uključivanja 2005. – 2015",  koja obuhvata 12 zemalja iz regiona. Od 1. jula 2014. godine, Bosna i Hercegovina i predsjedavala procesom „Dekade Romskog uključivanja 2005. – 2015".

Podijeli:

Povezane vijesti