Optimisti zaista imaju zdravije srce

Optimisti zaista imaju zdravije srce

"Osobe sa najvišim stepenom optimizma imaju duplo veće šanse da imaju idealno kardiovaskularno zdravlje u poređenju sa pesimističnijim osobama’’, kaže glavni autor Rosalba Hernandez, profesor socijalnog rada na Univerzitetu u Ilinoisu.

"Ova povezanost ostaje jaka čak i nakon revidiranja rezultata u odnosu na društveno-demografske karakteristike i loše mentalno zdravlje.’’

Kardiovaskularno zdravlje ispitanika je mjereno preko sedam parametara: krvnog pritiska, indeksa tjelesne mase, nivoa plazma glukoze natašte i seruma holesterola, unosa hrane, fizičke aktivnosti i pušenja – istih parametara koje je koristila Američka asocijacija za zdravlje srca da bi definisala srčano zdravlje i koje je koristila u kampanji pod nazivom ’’7 jednostavnih životnih pravila’’.

U skladu sa kriterijumima srčanog zdravlja Američke asocijacije za zdravlje srca, istraživači su davali 0, 1 ili 2 poena – što predstavlja loš, srednji ili idealan rezultat – učesnicima za svaki od ovih sedam parametara. Ocjene su potom sabrane da bi se dobio ukupan rezultat kardiovaskularnog zdravlja. Rezultati su se kretali od 0 do 14 poena, pri čemu je viša ocjena označavala bolje zdravlje.

Učesnici, starosnog doba između 45 i 84 godine, takođe su popunili upitnik koji je procjenjivao njihovo mentalno zdravlje, stepen optimizma i fizičko zdravlje, na osnovu medicinskih dijagnoza artritisa i bolesti jetre i bubrega.

Ukupni zdravstveni rezultati pojedinaca su rasli sa njihovim stepenom optimizma. Osobe koje su optimističnije su imale 50 i 76 posto više šansi da imaju ukupan zdravstveni rezultat u srednjem ili idealnom opsegu, respektivno.

Povezanost optimizma i kardiovaskularnog zdravlja se pokazala još jačom kada su dodate društveno-demografske karakteristike kao što su godine, rasa i etničko porijeklo, prihodi i stepen obrazovanja. Osobe koje su bile najoptimističnije su imale dvaput veće šanse da imaju idealno kardiovaskularno zdravlje i 55 odsto više šansi da imaju ukupan zdravstveni rezultat u srednjem opsegu, ustanovili su istraživači.

Optimisti su imali znatno bolji nivo šećera i holesterola u krvi od ostalih ispitanika, takođe su bili više fizički aktivni, imali zdraviji indeks tjelesne mase i manje šanse da su pušači, kaže se u članku o ovoj studiji u januarsko-februarskom broju časopisa Health Behavior and Policy Review.

Ovi rezultati mogu biti značajni i na kliničkom nivou, s obzirom da je jedna studija iz 2013. godine pokazala da je poboljšanje ukupnih zdravstvenih rezultata za jedan poen povezano sa smanjenjem rizika od moždanog udara za 8 odsto, kaže Hernandezova.

"Na nivou cijele populacije, čak i ova umjerena razlika u kardiovaskularnom zdravlju označava značajno smanjenje stope smrtnosti’’, kaže Hernandezova. "Ove pojave, za koje se pretpostavlja da se odigravaju preko biobihejvioralnog mehanizma, govore da strategije prevencije koje za cilj imaju promjene u oblasti psihološke dobrobiti – npr. optimizma – mogu da predstavljaju potencijalan način da Američka asocijacija za zdravlje srca ostvari svoj cilj i poboljša kardiovaskularno zdravlje Amerikanaca za 20 odsto prije 2020. godine.’’

Smatra se da je ovo prva studija koja se bavila povezanošću optimizma i kardiovaskularnog zdravlja na širokoj, etnički i rasno raznovrsnoj populaciji, u kojoj je uzorak obuhvatio 38 odsto bijelaca, 28 odsto Afro-Amerikanaca, 22 odsto ispitanika hispano/latino porijekla i 12 odsto Kineza.

Podaci za studiju su dobijeni iz Multietničke studije o aterosklerozi, tekućem ispitivanju potkliničkih kardiovaskularnih bolesti koje obuhvata 6.000 osoba iz šest regiona SAD, uključujući Baltimor, Čikago, Oblast Forsajt u Sjevernoj Karolini i Oblast Los Anđelesa.

Započeta u julu 2000. godine, Multietnička studija o aterosklerozi je pratila ispitanike u periodu od 11 godina, uz prikupljanje podataka na svakih 18 mjeseci do dvije godine. Hernandezova, koja je pridruženi ispitivač u ovoj studiji, predvodi tim koji vrši analize o ustanovljenoj povezanosti optimizma i srčanog zdravlja.

"Sada na raspolaganju imamo podatke da ispitamo optimizam na početku studije i kardiovaskularno zdravlje deceniju kasnije’’, kaže Hernandezova, koja očekuje da studija bude završena 2015. godine.

Koautori ove studije su Kiarri N. Kershaw sa Sjeverozapadnog univerziteta; Juned Siddique, Honghan Ning i Donald M. Lloyd-Jones, svi sa Sjeverozapadnog univerziteta; Julia K. Boehm sa Čepmen univerziteta; Laura D. Kubzansky sa Harvard univerziteta; i Ana Diez-Roux sa Dreksel univerziteta.

Nacionalni institut za zdravlje srca, pluća i krvi i Nacionalni centar za istraživačke resurse su finansirali ovo istraživanje.

EurekAlert/B92

Podijeli:

Povezane vijesti