Glavni imam IZBA: Uloga džamija i džemata u dijaspori polivalentna

Efendija Kusur2.jpeg - Glavni imam IZBA: Uloga džamija i džemata u dijaspori polivalentna

Kroz naše džemate i Islamsku zajednicu Bošnjaka u Austriji mi predstavljamo i sebe u društvu i postajemo sagovornici u onim temama koje su nam bitne, izjavio je novoizabrani glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji (IZBA) Senad-ef. Kusur.

Efendija Kusur je govorio o položaju IZBA ali i položaju Bošnjaka u Austriji, izazovima s kojima se suočavaju, kao i o vizijama rada za predstojeći period.

IZBA jedna od najvažnijih dijasporalnih zajednica

Preporod.info: Nedavno ste preuzeli dužnost glavnog imama Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji. Kako biste u kratkim crtama predstavili našu zajednicu u Austriji? Po čemu je ona posebna?

Kusur: Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji (IZBA) jedna je od naših najvećih i najvažnijih dijasporalnih zajednica. Aktuelno broji 43 džemata raspoređena u svim dijelovima ove zemlje. Njen značaj leži i u tome što je Austrija geografski blizu Bosne i Hercegovine, te je time osigurana i mogućnost čestih uzajamnih posjeta naših džematlija i aktivista, razmjene iskustava i njegovanja neposrednih prijateljskih i rodbinskih veza.

Također, ne smiju se zanemariti ni historijske poveznice koje Bosna i Hercegovina dijeli s Republikom Austrijom. Jedna od važnih poveznica je i Zakon o islamu (Islamgesetz), koji je usvojen 15. jula 1912. godine, zahvaljujući Bošnjacima, koji su kao jedan od naroda Austro-Ugarske Monarhije služili u carskoj vojsci.

Na temelju ovog zakona, naša Zajednica danas uživa status korporacije javnoga prava, što predstavlja zaštićen okvir za djelovanje i pruža brojne pogodnosti u radu. Kao vjerska zajednica, i formalno smo povezani s institucijom Rijaseta, a reisul-ulema je našim Statutom definiran kao vrhovni vjerski autoritet.

Jedna od karakteristika muslimanskog društva u Austriji je i znatno izražena pluralnost. Pored Bošnjaka, sliku islama i muslimana u ovoj zemlji kreiraju i muslimani iz drugih dijelova svijeta, kao i oni koji već generacijama žive u Austriji. Svi zajedno svoja vjerska prava, koja proističu iz Zakona o islamu, crpe putem Islamske vjerske zajednice u Austriji (Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich). Ova organizacija predstavlja glavnu vjersku organizaciju muslimana u ovoj državi i pod njenim okriljem djeluju sve ostale etničke muslimanske zajednice, pa tako i Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji.

Preporod.info: Na koji način su džemati Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji povezani s Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini i kako se ova veza može osnažiti?

Kusur: Svi naši džemati uvezani su s Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini kroz tri poveznice koje su zagarantirane Statutom džemata.

Prva je reisul-ulema, koji je definiran kao vrhovni vjerski autoritet. Ovime je jasno određeno teološko usmjerenje naše zajednice i izražena opredijeljenost za čuvanje islamske tradicije Bošnjaka kao važne okosnice našeg identiteta. Svaki predsjednik džematskoga odbora, prije nego što preuzme svoju funkciju, mora dobiti saglasnost reisul-uleme.

Druga je dekret reisul-uleme, kojim naši imami stječu ovlasti da vrše svoju vjersku misiju. Niti jedan od džemata naše zajednice ne može uposliti imama koji ne ispunjava uslove za dobijanje dekreta. Na ovaj način postavljen je visok standard kvalitete u odabiru kadra, a džemati i džematlije su zaštićeni od mogućeg nesavjesnog djelovanja pojedinaca.

Treća poveznica je vakufska imovina. Sva vakufska imovina kojom raspolažu naši džemati zaštićena je odredbama definiranim u Statutu. Odluke koje se tiču promjene svrhe ove imovine ili njenu prodaju ili zamjenu, zahtijevaju saglasnost Vijeća muftija, odnosno, u konačnici, reisul-uleme.

Pored ovih formalnih poveznica, smatram da je najjača veza koju naši džemati imaju s Islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini, ona ljudska.

Naše džematlije često posjećuju džemate u svojim rodnim mjestima, i tamo također plaćaju članarinu, njeguju prijateljstva i rodbinske veze, i rado se uključuju u projekte i akcije u domovini. S takvim stavom doživljavaju i svoje džemate u Austriji. To je velika volja koja stvara čvrstu i stabilnu prirodnu vezu.

Efendija Kusur3.jpeg - Glavni imam IZBA: Uloga džamija i džemata u dijaspori polivalentna
Efendija Kusur: Čvrste veze za Islamskom zajednicom u BiH

Važna uloga džemata

Preporod.info: Nemali je broj Bošnjaka u Austriji okupljenih oko naših džemata. Kakav je njihov položaj u društvu i s kojim izazovima se suočavaju?

Kusur: Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji, kroz svoja četrdeset i tri džemata, okuplja veliki broj članova. Ovisno u kojem periodu i pod kojim okolnostima su doselili u Austriju, te u koju generaciju Bošnjaka na ovim prostorima se ubrajaju, razlikujemo i potrebe kao i izazove s kojima se oni susreću.

U prvu skupinu mogli bismo ubrojati one Bošnjake koji su u Austriju doselili prije agresije na Bosnu i Hercegovinu, tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošloga stoljeća, kao i članove njihovih porodica. Tu možemo ubrojati i Bošnjake koji su pristigli tokom i neposredno nakon rata: jedni kao izbjeglice a drugi zbog spajanja porodica. Ovi ljudi su dovoljno dugo u Austriji, osigurali su svoj socijalni status, obnovili ili izgradili kuće u Bosni i Hercegovini, njihova djeca i unučad su rođena ili odrasla u Austriji, te svoju budućnost vide u ovoj zemlji. Upravo ova skupina džematlija jesu osnivači naših prvih džemata, jer su imali potrebu za džamijom, mektebom i mjestom gdje će se okupljati, upoznavati i družiti.

U drugu skupinu možemo svrstati one Bošnjake koji su u Austriju doselili nakon završetka rata u Bosni i Hercegovini, kao studenti, radna snaga ili nekim drugim povodom. Također, u istu grupu spadaju i Bošnjaci koji su u Austriju doselili iz drugih evropskih zemalja, gdje su ranije boravili i stekli državljanstvo, kao npr. Slovenije, Hrvatske, Njemačke, Italije, Mađarske, Irske i sl. Oni su u mjestima u koja su dolazili već zatekli formirane i funkcionalne džemate kojima su se priključili i nastavili ih, zajedno s drugima, graditi i razvijati. Za ove ljude džemati su važna poveznica s društvom, jer kroz njih ostvaruju kontakte, razmjenjuju iskustva i ostvaruju prijateljstva. Na ovaj način oni se lakše identificiraju sa zajednicom i brže savladaju početničke izazove.

I jedna i druga skupina izuzetno su dobro integrirani u austrijsko društvo. Kada se uzmu u obzir važni parametri po kojima se može mjeriti stepen integracije, kao što su nivo obrazovanja i participacija na tržištu rada, skoro da i ne postoji razlika u odnosu na Austrijance.

Važna uloga koju džemati imaju jeste i podrška muslimanskim porodicama u očuvanju onih vjerskih i moralnih vrijednosti, koje se djelimično ili u potpunosti razlikuju od popularnih stavova koje susrećemo u društvu.

Ovdje prije svega mislim na vrijednosti institucije braka i porodice, ali i stavljanje akcenta na duhovni razvoj i balans u svijetu opterećenom konzumerizmom.    

Još jedan veliki izazov pred kojim se nalazimo, jeste i postepeno otuđivanje od maternjega jezika. Novi naraštaji sve rjeđe upotrebljavaju bosanski jezik u komunikaciji i gube sposobnost njegovoga funkcionalnoga korištenja. Ova pojava posebo je izražena kod mlađe generacije naših džematlija. Bez bosanskoga jezika, teško je prenijeti suštinu naše tradicije islama i nemoguće je očuvati sve vrline koje ona implicira. Svjesni smo da primarna uloga džemata nije čuvanje i podučavanje jezika, ali barem u jednoj određenoj mjeri džemati su ostali i opstali kao mjesta u kojima se komunikacija odvija na bosanskome jeziku.

Preporod.info: Bilježi li se porast broja džematlija?

Kusur: Svi naši džemati bilježe znatan porast broja članova. Ovo je informacija koja nas ujedno i raduje i zabrinjava. Raduje nas, jer vidimo da vjera zauzima važno mjesto u životima naših džematlija i da oni gaje povjerenje prema džematima i Islamskoj zajednici. Također, vidimo da kroz svoju vjersku tradiciju žele očuvati identitet i prenijeti ga na svoju djecu.

S druge strane, zabrinjava nas što je u svim našim džematima evidentan znatan porast broja džematlija koji doseljavaju iz Bosne i Hercegovine, što jasno pokazuje da je trend iseljavanja stanovništva iz naše domovine masovna pojava, te da se time naši džemati u Bosni i Hercegovini dodatno slabe, jer ostaju bez najvažnijega kapitala, a to su ljudi.

Efendija Kusur1.jpeg - Glavni imam IZBA: Uloga džamija i džemata u dijaspori polivalentna
Efendija Kusur: Važno je sačuvati ono što jesmo i što želimo ostati

Preporod.info: Kakva je uloga džemata i džamija za Bošnjake koji žive u Austriji?

Kusur: Džemati u dijasporalnim zajednicama imaju važnu ulogu u organiziranju vjerskoga života i pružanju vjerskoga odgoja i obrazovanja. Njihova uloga je posebno važna ukoliko sagledamo da u savremenim pluralnim društvima ne manjka ovakve ponude, ali je ona protkana drugim kulturnim, teološkim, tradicijskim i jezičkim obilježjima.

Kroz ovu ulogu, naše džamije predstavljaju bitan mehanizam kojim pomažemo džematlijama da očuvaju svoj vjerski identitet i da njeguju našu lijepu, bošnjačku tradiciju življenja islama, a ujedno poštujući i druge tradicije koje su ravnopravni sudionici u kreiranju slike islama u Zapadnoj Evropi. U ovolikom mnoštvu ponude važno je sačuvati ono što jesmo i što želimo ostati.

Kroz naše džemate i Islamsku zajednicu Bošnjaka u Austriji mi predstavljamo i sebe u društvu i postajemo sagovornici u onim temama koje su nam bitne.

Naše džamije su i centri društvenoga života, te preuzimaju ulogu koju bi u Bosni i Hercegovini imala druga mjesta. Nije rijetkost da ljudi u džamiju dođu kako bi se družili, kako bi dobili informaciju, savjet ili podršku. U džamiji se upoznaju prijatelji, obilježavaju porodična slavlja, dočekuju gosti ili provodi slobodno vrijeme s društvom. Za djecu mektepskog uzrasta i omladinu, džemati su i mjesta gdje se upoznaju sa svojim vršnjacima, govore i čuvaju maternji jezik i njeguju svoju kulturu. Iz ovoga postaje jasno da je uloga džamija i džemata u dijaspori polivalentna i mnogo šira nego što je to u Bosni i Hercegovini.

Preporod.info: Kakvo je stanje s vakufskom imovinom Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji? Kakav je njen status i na koji način je ona zaštićena?

Kusur: Vakufsku imovinu Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji najčešće čine objekti namijenjeni za ostvarivanje primarnih džematskih potreba, kao npr. prostori za klanjenje, učionice za mekteb ili prostorije za druženje. Mali je broj džemata koji nisu ostvarili ovakve vakufe. U poređenju sa situacijom prije deset ili petnaest godina, postignut je enorman napredak u ovom pogledu. Nasuprot tome, još uvijek je vrlo malo vakufske imovine koja služi kao izvor finansiranja za džamije. Vjerujem da će u godinama koje su pred nama i ovo biti ostvareno, jer naše džematlije i vakifi sve više postaju svjesni ove potrebe.

I vakufska imovina džemata Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji zaštićena je Statutom. U praksi to znači da nije moguće preinačiti namjenu vakufa niti prodati vakufsku imovinu bez saglasnosti Vijeća muftija. Ovaj mehanizam je osigurao da imovina ne može biti izuzeta iz vakufa niti korištena u druge svrhe, osim one za koju je namijenjena.

Naravno, ovo se odnosi samo na vakufsku imovinu onih džemata koji su u sastavu Islamske zajednice Bošnjaka u Austriji. Ostali džemati koji se žele priključiti našoj Zajednici, prije samoga pristupanja, moraju na isti način zaštititi svoje vakufe.

Kao i kod drugih vjerskih pitanja, tako i kod ovoga, svijest džematlija o hurmetu vakufa je najbolji i najprirodniji mehanizam zaštite ove imovine.   

Zajednica uspješno ostvarila vezu sa svojim džematlijama

Preporod.info: U organizacijskom smislu, koji su izazovi pred Zajednicom u Austriji u kontekstu broja Bošnjaka koji se tamo nalaze?

Kusur: Naša Zajednica vrlo je uspješno ostvarila vezu sa svojim džematlijama. U svim gradovima u kojima je evidentna veća koncentracija Bošnjaka, nalaze se i naši džemati. Zbog povećanja broja džematlija, jedan broj džemata već je pristupio proširenju svojih kapaciteta, izgradnji džamija ili kupovini novih objekata, koji bi dugoročno omogućili dovoljno prostora za sve džematske aktivnosti i potrebe. Ostali džemati tek će se susresti s ovom potrebom.

U nekoliko proteklih godina primjetna je i ekspanzija Zajednice u smislu osnivanja novih džemata. Svakako da je osnivanje džemata odraz potrebe, i smatram da je u odgovornosti naše Zajednice da pomogne ovakve inicijative tamo gdje postoji takva potreba. Ipak, nisam pobornik ideja o osnivanju džemata u gradovima i sredinama gdje već postoje dobro etablirani i funkcionani džemati. Više sam sklon opredjeljenju da je u ovakvim okolnostima puno pametnije pristupiti proširenju kapaciteta postojećih džemata. Bojim se da bi ovakva eventualna decentralizacija vjerskog života mogla osvariti negativan trend usitnjavanja i inflacije vjerske ponude.

S punom pažnjom pratiti sve procese

Preporod.info: Šta će biti fokusne tačke djelovanja u toku mandata, koje su Vaše vizije za rad?

Kusur: Islamska zajednica Bošnjaka u Austriji ima zadaću da svojim članovima, putem džemata, omogući kvalitetan vjerski život. To znači da je nužno posvetiti se kako onim osnovnim, svakodnevnim potrebama i izazovima, koji se tiču konkretnih životnih pitanja i dilema naših džematlija, tako i onim procesima koji su usko vezani za razvoj Zajednice i kreiranje njene budućnosti.

Važan fokus moga djelovanja bit će usmjeren ka afirmaciji vjersko-prosvjetnoga rada, uvezivanju džemata kroz zajedničke projekte i programe Islamske zajednice, njegovanje dobrih odnosa s drugim muslimanskim organizacijama, kao i dijaloga s ostalim vjerskim zajednicama i crkvama.

U pogledu razvoja Zajednice i planiranja kadrovskih resursa, važno pitanje koje trebamo sebi postaviti jeste i kakvi imami će biti potrebni našim džematlijama, a time i našoj zajednici u skorijoj i daljoj budućnosti? Ovo pitanje sebi moramo postaviti već sada, ukoliko želimo izbjeći ozbiljniju kadrovsku krizu u vremenu koje je pred nama. Zato, u predstojećem mandatu nastojat ću da pratim i afirmiram naše učenike medresa i studente islamske teologije, te da im omogućim prostor i priliku za stjecanje iskustva i ličnoga razvoja unutar naše zajednice.

Nastojat ću ohrabriti mlade talente da se opredijele za obrazovni put koji će ih osposobiti za preuzimanje poslova u Islamskoj zajednici Bošnjaka u Austriji. Vjerujem da je ovo važan proces u kojem ne smijemo zakazati.

Također, osjećam obavezu da afirmiram ulogu naših muallima koje sve vrijeme, otkako postoji naša zajednica, predano rade u odgoju i obrazovanju naših učenika u mektebima i džematlija u džamijama. Želja mi je da prepoznamo i vrednujemo njihov rad, te dodatno profitiramo od kompetencija i iskustava koje nam one nude.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti