Sarajevo: Održan završni seminar "Zdravo, porodico!"

Sarajevo: Održan završni seminar "Zdravo, porodico!"

U Sarajevu je 19. i 20. marta tekuće godine održan završni seminar "Zdravo, porodico!" za voditelje i voditeljice, te savjetnike i savjetnice u savjetovalištima za brak i porodicu pri medžlisima Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Uprava za vjerske poslove Rijaseta ovaj završni seminar organizirala je nakon ciklusa seminara koji su pod istim nazivom realizirani u saradnji sa savjetovalištima za brak i porodicu pri medžlisima Kakanj, Sarajevo, Zenica, Travnik, Brčko, Goražde, Tuzla, Bihać i Mostar.

Dr. Safija Malkić, voditelj Odjela za brak i porodicu Uprave za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini je istakla kako su seminari "Zdravo, porodico!" bili izuzetna prilika za akcentiranje govora o posljedicama pandemije i o mentalnom zdravlju porodice s fokusom na ženu.

08.jpg - Sarajevo: Održan završni seminar
Dr. Safija Malkić

- Kroz ove seminare htjeli smo sve nas podsjetiti na značaj očuvanja mentalnog, ali i fizičkog zdravlja s fokusom na posljedice pandemije koja je ostavila veliki trag na sve članove porodice i odrazila se na unutarporodične odnose, što u konačnici znači da se još više treba posvetiti tim našim ulogama, a posebnu pažnju usmjeriti na djecu - naglasila je dr. Safija Malkić.

Projekat "Zdravo, porodico!" Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini dio je većeg projekta pod nazivom "Osiguravanje odgovora na COVID-19 u crkvama i vjerskim zajednicama u Bosni i Hercegovini", koji provodi Međureligijsko vijeće u Bosni i Hercegovini u partnerstvu s World Vision u Bosni i Hercegovini, uz podršku UNICEF-a i USAID-a.

Dr. Melika Arifhodžić, koordinator projekta, naglasila je kako je ovaj seminar kao završnica ranije realiziranih devet seminara pored teološkog, medicinskog, psihiloškog, pedagoškog i sociološkog aspekta skrenuo pažnju i na neke druge važne teme koje su možda neopravdano zanemarene.

- Brojne su teme koje su još uvijek netretirane, naročito u pogledu mentalnog zdravlja žene, djece i porodice. Fokus je na ženi, njenoj ulozi u porodici i društvu u savremenim tokovima, u kontekstu načina na koji se kreira stav prema porodici, djeci i stvarnosti - kazala je Melika Arifhodžić.

Helena Martinović, stručna savjetnica u Međureligijskom vijeću u Bosni i Hercegovini je kazala kako Međureligijsko vijeće radi na osiguravanju odgovora na COVID-19 u crkvama i vjerskim zajednicama, te kako se pružila prilika da se kroz saradnju s Upravom za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini kroz Odjel za brak i porodicu realizira niz interaktivnih seminara.

- Važno je da smo ukazali i na to koliko je značajna uloga vjerskih zajednica u društvu u teškim momentima i koliko je korisno sve segmente društva uključiti - istakla je Helena Martinović.

Izlagači na seminaru su bili doc. dr. Safija Malkić (teološki aspekt), dr. Sanela Šuškić (medicinski aspekt), dr. Nera Žigić (prihološki aspekt), prof. dr. Refik Ćatić (pedagoški aspekt) i doc. dr. Samedin Kadić (sociološki aspekt).

Osvrt na održane seminare izložili su voditelji i voditeljice savjetovališta za brak i porodicu u savjetovalištima za brak i porodicu pri medžlisima.

(Amina Svraka / Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti