Predavanje akademika Čekića o javnom strijeljanju Plavljana 1913. godine: Istraživanje istine i naučno predstavljanje činjenica

Predavanje akademika Čekića o javnom strijeljanju Plavljana 1913. godine: Istraživanje istine i naučno predstavljanje činjenica

U organizaciji Udruženja "Zavičajno društvo Plavljana i Gusinanja Sarajevo" danas je održano predavanje akademika Smaila Čekića o javnom strijeljanju Plavljana 1913. godine.

Akademik Čekić već punu deceniju radi na naučno-istraživačkom projektu “Zločini protiv čovječnosti i međunarodnog prava nad muslimanima (Bošnjacima i Albancima) u plavsko-gusinjskoj oblasti 1912-1913”, pa je iz vlastite naučne perspektive govorio o ovoj temi.

Govoreći o ciljevima svog naučnog djelovanja, opisao ga je usko povezanim sa nastojanjem da se predstavi istina, te da se u javnom prostoru govori na osnovu činjenica

- Cilj je istraživanje istine, te prezentiranje naučnoj i drugoj javnosti određenih činjenica. Ovaj skup je realizovan i sa ciljem prezentacije upravo te istine - kazao je 

O značaju takvog pristupa za Media centar Islamske zajednice je govorio predsjednik Skupštine Udruženja Salih Šabović koji je naglasio kako ovakva predavanja mogu biti dobar temelj za izražavanje stava u javnom prostoru.

- Skupom nastojimo podsjetiti na zločine nad narodom Plava i Gusinja. Podsjećamo na pokrštavanje i ubijanja. Podsjećamo na genocid koji još uvijek nije naučnim putem dokazan, ali ovo predavanje će dati temelj jednoj analizi koja će na osnovu nauke i objektivnih dokaza ukazati na to da je tamo izvršen jedan od najvećih genocida u to vrijeme - kazao je.

IMG_20230304_154349.jpg - Predavanje akademika Čekića o javnom strijeljanju Plavljana 1913. godine: Istraživanje istine i naučno predstavljanje činjenica
Predsjednik Skupštine Udruženja Salih Šabović

Kako je pojasnio, radom Udruženja se nastoji insistirati na određenim historijskim istinama, te ojačati veza sa zavičajem 

- Aktivnosti Udruženja nas prvenstveno povezuju sa zavičajem i svim zavičajnim društvima u svijetu, posebno u Americi i Sloveniji gdje postoje udruženja sa sličnim planovima i aktivnostima. Mi smo rad Udruženja preuzeli od ranijih generacija, a vjerujem da će i oni koji budu preuzimali od nas, znati nastaviti ove aktivnosti - rekao Šabović.

Predsjednik Udruženja Suad Ibrahimagić je kazao kako je Udruženje osnovano na jučerašnji dan prije 32 godine, te da je njegovanje tradicije jedan od aspekata njegovih aktivnosti.

- U tom kontekstu je važno govoriti o događajima koji su nas na neki način obilježili, a jedan od njih se desio 5. marta 1913. godine u Plavu, gdje su strijeljani prvaci ove društvene zajednice, a kada je počeo i egzodus naših ljudi iz zavičaja - rekao je.

IMG_20230304_154341.jpg - Predavanje akademika Čekića o javnom strijeljanju Plavljana 1913. godine: Istraživanje istine i naučno predstavljanje činjenica
Predsjednik Udruženja Suad Ibrahimagić

Predavanjem akademika Čekića se obilježava 110. godišnjica javnog strijeljanja, a kako je kazao Ibrahimagć, ovaj datum je i ranije obilježavan različitim programima.

- Namjera je da se ovaj datum na neki način ustanovi kao dan sjećanja na ljude koji su stradali u svim egzodusima našeg naroda. Jedan od načina na koje smo obilježili ovaj datum su kolektivne dženaze 2013. godine u Begovoj džamiji, Istiklal džamiji i Džamiji kralja Fahda koje je klanjalo više od 3.500 ljudi - podsjetio je Ibrahimagić.

Akademik Čekić je u naučnom radu usmjerenom na ovu oblast analizirao različite dokumente, što je rezultiralo izradom naučnog teksta od preko 4.000 strana koji se odnosi na događaje u okupiranim krajevima od 1912. do 1913. godine.

Riječ je o području od Mojkovca, Šahovića, Bijelog Polja, Berana, Plava, Gusinja, Rožaja, Tutina, do Sjenice, zatim Rugove, Peći, Dečana i Đakovice, sa posebnim naglaskom na događaje u Plavsko-gusinjskoj oblasti.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti