Duhovna tradicija Zvornika: Ilahija koja pokazuje osnovne duhovne tačke i nosioce pejgemberskog znanja u ovom dijelu Podrinja

Zvornik je područje sa živom duhovnom tradicijom, a muslimani na Drini ponose se svojim duhovnim precima i brižno čuvaju njihovu ostavštinu.

U zvorničkom mjestu Samari, u ambijentu redovnog druženja uz spominjanje Božijeg imena, prvi put je proučena i ilahija koja se referira na duhovnu tradiciju Zvornika i duhovne velikane.

Ilahija je nastala iz pera Osman-ef. Halilovića, vekila šejh Mustafe Čajlakovića u Jošanici kod Zvornika.

- Ovo je jedan od tekstova koji je nastajao u ozračju redovnih dugogodišnjih sijela petkom uveče u zvorničkoj Jošanici. Spontano i nadograđujući se, stih po stih, kao što nastaje usmena poezija. Nije bilo namjere da to bude nekakva autorska ilahija i da bude dio neke pjesničke zbirke. Zato dugo vremena nije bila ni zapisana.

U duhu tradicije o kojoj govori i kojoj podučava, govor u stihu je samo korišten kao živi instrument prenošenja jednog osjećaja svijeta i jednog nauka.

Nije bilo namjere da bude poezija. Stihovi se referiraju na brojne predaje koje žive u našem narodu, kao i na duboku tesavvufsku tradiciju koja je u ovim krajevima započela sa Hamza dede Orlovićem i unukom njegovim Mustafom, sinom šejh Hamzine kćerke Indže (Bisere), preko kojeg je nastavljena krvna loza Orlovića, jer šejh Hamza nije imao muške djece - ispričao je za Preporod.info Osman-ef. Halilović.

Ilahija je izvedena na melodiju koju je dao sin šejh Mehmedovog rehbera Said Ibrahimović, a proučio je mladi sin drugog šejh Mehmedovog derviša mladi Muhamed Gagulić.

- Ilahija označava osnovne duhovne tačke i nosioce pejgemberskog znanja u ovom dijelu Podrinja: hižu/turbe na Diviču u kojemu leže gazi Alija i Ahmed vojnici sultana Mehmeda Fatiha, a iznad na Hadžibajru - Hidrovoj bašči, njihov dajdža Tatarhan.

Šejh Hasan Kaimija, prvi šejh Hadži Sinanove tekije u Sarajevu, koji je posljednjih deset godina života proživio u Zvorniku, a turbe mu se nalazi na Kula Gradu, ostavio je trajni duhovni trag na način razumijevanja islama i življenja čistog tevhida kod učenih ljudi, ali i cijelog muslimanskog naroda u ovom dijelu naše domovine.

Tekst simblično asocira i na posljednjeg nosioca Kaimijinog vojnog bajraka, u otporu austo-ugarskom okupatoru, mladog Saliha Šehmehmovića, kao i na nosioce duhovnog bajraka među kojim je prvak krajem 19. vijeka bio šejh Husein Pašić zvani Dedo Jošanica, rođen i odrastao u jošaničkoj Dobroj Vodi, a bio turbetar turbeta Ohran babe Izatabačkog i pročelnik tekije na Diviču kao halifa čuvenog šejh Sejfulaha Iblizovića.

Kaimijin miraz i danas je živ među nama.

Njime je krajem 20. vijeka darovan šejh Mehmed Hafizović Hadži baba. Na otvaranju obnovljene tekije u divičkom turbetu 1990. godine, rahmetli šejh Salih Ibrišević, u prisustvu mladog šejh Mehmeda, koji tad bijaše i imam malozvorničke džamije, njegovom drugovim i učenicima reče: "Eno vam Kaimije na brijegu (tj. gore na Kula Gradu), eto vam Kaimije pod brijegom!" - kazao je Halilović.

Danas se u zvorničkom kraju, kako kroz redovan rad dviju nakšibendijskih tekija u Kamenici i Kraljevićima, i rad rifaijsko-nakšibendijake halke u Jošanici, ali i sijele kao što je ovo u Samarima, održava ova tradicija, čuva se sjećanje na duhovne velikane sa Drine.

- Čuva se sjećanje, ali, ne zbog njih samih, nego zbog potrebe da se živom održi ono čemu su nas oni podučili, a njih njihovi učitelji, sve do Pejgambera, a.s., kojeg je podučavao Džibril. Islam nije običaj. I nije filozofija. Nije ideologija. Nije čak ni religija.

Naš islam je din: življenje u svjesnosti da nas Allah, dž.š., uvijek vidi i čuje, On zna skriveno i javno, nikakvim pojmovima se On ne da opisati.

A najljepša su Njegova imena - poručio je Osman-ef. Halilović.

0-1.jpeg - Duhovna tradicija Zvornika: Ilahija koja pokazuje osnovne duhovne tačke i nosioce pejgemberskog znanja u ovom dijelu Podrinja
Fotografija s druženja u Samarima

Tekst donosimo u nastavku:

U sjeni gnijezda orlova

Golem Mejdan zaora

Hamza dede, Mustafa

Čedo čistog Bisera

Podno bašte Hidrove

Hiža gazi Alije,

U njoj štap Pejgamberov

Čuva asker Mehmedov

Od bir vakta Kandije

Nema nam Kaimije.

Harnoga emšerije

Da hajdar bajrak razvije

Na meraji doviše

Dlani sitne dječice:

Dobru vodu za 'tice

Šeh dede Jošanice

Kutbu taš na Drini je

Nuto nam Kaimije!

S brijega pod brijeg nur lije

Hadži babin miraz je!

Kaf Mustafin sve dovi

Dok mu džunah pleć' lomi:

Legjen ibrik kalajni,

Mezid peškir vezeni.

(Preporod.info)

 

Podijeli:

Povezane vijesti