FIN organizuje program "Uvod u izučavanje islama"

Fakultet islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu (UNSA) organizuje program "Uvod u izučavanje islama".

Program je namijenjen onima koji govore engleski jezik i koji žele saznati više o islamu i islamskoj kulturi u Bosni i Hercegovini.

Nastava u okviru programa se održava putem platforme za e-učenje Fakulteta, a predavači su uglavnom sa Fakulteta.

Ovaj program je do sada realizovan jedanaest puta.

Fakultet islamskih nauka će dodijeliti certifikate učesnicima koji uspješno završe program.

Više informacija o modulima programa, načinu izvođenja nastave i prijavi dostupno je na linku.

Untitled.jpg - FIN organizuje program

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti