Iz tefsira: Lica koja će biti blistava na Ahiretu

Iz tefsira: Lica koja će biti blistava na Ahiretu

Kraj sure Abese govori o dvije vrste ljudi na ahiretu; sretnim i nesretnim.

"Neka lica toga dana će biti blistava..."; to će biti lica iskrenih vjernika, jer su zadovoljni paganjem računa.

Opisi koji se koriste za njihova lica jesu pridjevi "nasmijana" i "radosna". Tumači Kur'ana ističu da su osmijeh i radost reakcija na ono što ih čeka - vječna nagrada.

Blistavost lica je, dakle, povezano sa onim što se upravo dogodilo. To je polaganje računa. A radost i osmijeh, kako smo naveli, sa onim što će se dogoditi.

"A na nekim licima toga dana prašina će biti..." Riječ je o onima koji nisu išli pravim putem, a uz čija se lica još vežu prizori dima i tame. Riječ je o znakovima nesreće i poniženja.

Kur'anskim tekstom se kratko i opisuje šta je u dunjalučkom smislu značilo njihovo udaljavanje od pravog puta, pa se navodi poricanje istine, te življenje razvratnim životom.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti