Sifet Kukuruz: Politički pristup pitanju revizije presude za genocid može biti i jeste "politikanstvo"

Kukurur.jpg - Sifet Kukuruz: Počasne građanku Nevenku Tromp treba proglasiti
Foto: Klix

Sifet Kukuruz, pomoćnik ministra za visoko obrazovanje, nauku i mlade u Vladi Kantona Sarajevo (KS) smatra da Nevenka Tromp, kojoj je odijeljeno priznanje "Počasne građanke Sarajeva" ustvari treba biti proglašena "Personom non grata", jer je "negirajući laži kreirala laž".

U komentaru kojeg je objavio na svom Facebook profilu, Kukuruz problematizira njene stavove u vezi sa revizijom presude za genocid, koju je Bosna i Herecgovina podnijela protiv Srbije i Crne Gore, posebno ističući kako ona nije pravnik i da je logično pitanje motiva zbog kojeg ona danas, pet godina nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za revizijom presude, javnosti pojašanjava pravnu sudbinu zahtjeva za revizijom.

- Razumljivo bi bilo da Nevenka Tromp domaćoj javnosti pojašanjava svoju ulogu u izradi Izvještaja Holandskog instituta za ratnu dokumentaciju koji je Srbija tokom sudskog procesa koristila kao dokaz da nije sudjelovala niti je odgovorna za genocid počinjen u BiH, ali je čudno da je najveći dio svog gostovanja u CD-u 7. maja 2022. godine posvetila upravo pravnim aspektima aplikcije za reviziju presude za genocid, a koji proces je 2017. godine okončan - naveo je Kukuruz.

On ovo pitanje smatra isključivo kao pravno pitanje "koje izaziva planetarni interes", te je stoga logično da se o njemu "treba raspravljati isključivo pravnim argumentima".

- Politički pristup ovom važnom pitanju, danas, nakon proteka pet godina, može biti i jeste isključivo „politikanstvo“. Analizirajući tvrdnje koje je iznijela u pomenutoj emisiji, postoji osnov sumnje da dotična osoba nema časne namjere – naveo je Kukurz, iznoseći argumentaciju na kojoj zasniva takav stav.

Između ostalog, podsjetio je kako "Tromp tvrdi da je sve stvari koje je rekla u ovih nekoliko dana, tjedana, mjeseci, govorila i ponavljala godinama i to od 2017. godine", što kako smatra, nije tačno.

- Ova tvrdnja je tačna samo u dijelu koji se odnosi na predmet njenih nastupa, ali je potpuno netačna u odnosu na način i pristup koji dotična iskazuje u odnosu na ovo pitanje. Naime, dotična je 2017. godine, u emisiji PRESING, komentarišući zahtjev za revizijom presude, izjavila da joj se argumentacija Bakira Izetbegovića u vezi statusa agenta BiH, Sakiba Softića, čini potpuno „kredibilnom“. Međutim, danas, 2022. godine dotičnoj takva argumentacija, iz njoj poznatih razloga, ipak ne izgleda kredibilnom, odnosno zaslužuje kritiku i osudu, pa se čak može nazvati i „izdajom revizije“ - naveo je Kukuruz.

Istakao je i njene druge brojen kontradiktorne izjave, a koje se odnose na to da li je Sakib Sofitć 2017. godine mogao biti agent BiH, finansijska potraživanj za usluge Pravnog tima, kao i korištenje „zatamnjenih dokumenata Vrhovnog savjeta odbrane Srbije“.

- Tromp tvrdi da je aplikaciju za reviziju presude za genocid, osim Sakiba Softića, Sudu mogala predati i ambasadorica BiH u Nizozemskoj, kao i Predsjednik Parlamenta Bosne i Hercegovine Safet Softić, na što je u svom pismu od 24. 2.2017. godine eksplicitno ukazao i Registrar Suda. Ova tvrdnja je nekredibilna i netačna u kontekstu činjenice da funkcija "Predsjednika Parlamenta BiH" u ustavnopravnom sistemu BiH uopšte ne postoji. Uvidom u zvanične podatke Parlamentarne Skupštine BiH, može se utvrditi da je Safet Softić 2017. godine vršio funkciju predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH i to u periodu od 16.6.2016. godine do 15.2.2017. godine i od 16.6. 2018. godine do 6.12.2018. godine. Ako se uvaži činjenica da je zahtjev za revizijom presude podnesen 23.02. 2017. godine, onda je sasvim jasno, da Safet Softić u vrijeme podnošenja zahtjeva za revizijom presude nije vršio funkciju predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Takođe, ako se uvaži činjenica da je pismo Registrara Suda datirano sa 24.2.2017. godine, opet je notorna činjenica da Safet Softić počev od tog datuma, pa sve do pisma Registrara Suda od 9.03.2017. godine, nije vršio funkciju koju dotična fingira - navodi Kukuruz.

Prema njegovim riječima, jasno je svakom pravniku da se, čak i da je Safet Softić u vrijeme podnošenja zahtjeva za revizijom presude vršio fingiranu funkciju, mora imati u vidu činjenica da niti jedan dom Parlamentarne skupštine BiH samostalno ne može donositi najvažnije državne odluke, a što odluka o podnošenju zahtjeva za revizijom presude svakako jeste.

Između ostalog, Kukuruz je opovrgnuo i tvrdnje Nevenke Tromp da je bilo dovoljno samo da bošnjački član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, umjesto Sakiba Softića, ovlasti amabsadoricu Mirsadu Čolaković da Sudu preda zahtjev za reviziju. U svome reagiranju on je analizirao i njene tvrdnje koje se odnose na pismo Registrara Suda od 24.2.2017. godine kojeg ona samo parafrazira, kao i na pitanje da li je ambasadorica BiH u Nizozemskoj uopće mogla dostaviti Sudu u Hagu aplikaciju.

- Dakle, za svakog ozbiljnog pravnika, potpuno je jasno da već od imenovanja Igora Crnatka za ministra vanjskih poslova BiH, ambasadorica BiH u Nizozemskoj, objektivno neće moći podnijeti aplikaciju Sudu, odnosno da će njeno podnošenje spriječiti Igor Crnadak. Znači, od imenovanja Vijeća ministara BiH 31.03.2015. godine znalo se da ambasadorica BiH objektivno nije u poziciji da podnese aplikaciju Sudu, jer će u tom mandatu Vijeća ministara BiH, funkciju ministra vanjskih poslova BiH vršiti Igor Crnadak, a stav političara iz RS-a o ovom pitanju svima je poznat - naveo je Kukuruz.

Između ostalog, dodaje on, za neutemeljenost tvrdnje o "izdaji revizije" dovoljno samo podsjetiti na pismo Registrara Suda od 9.3.2017. godine, koji je, kao jedini razlog neprihvatanja apalikacije, naznačio da država BiH nije donijela odluku o pokretanju postupka revizije.

- Dakle, status agenta Sakiba Softića nije pravno sporan, niti je imao uticaja na ishod aplikacije. Svakom ozbiljnom pravniku poznato je da se u obrazloženju akta kojim se neki proces okončava uvijek moraju navesti, naznačiti i obrazložiti razlozi koji su presudno utjecali na donošenje odluke, tako da je nemoguće da je status agenta Sakiba Softića bio odlučujuća ili jedna od odlučujućih činjenica za neprihvatanje revizije, a da se to u obrazloženju pisma Registrara Suda od 9.3.2017. godine eksplicitno ne neznači. Tromp tvrdi da, u slučaju da je ambasadorica BiH u Nizozemskoj predala zahtjev Sudu, onda Sakib Softić uopšte ne bi bio bitan i pravni tim, sačinjen od najboljih svjetskih pravnika, bi mogao zastupati BiH pred Sudom. Ova tvrdnja je nekredibilna jer se postavlja pitanje koja osoba bi u tom slučaju zastupala državu BiH pred Sudom. Logikom Nevenke Tromp to bi mogao raditi svako, koje je voljan i spreman, ali iz određenih razloga samo ne Sakib Softić - naveo je Kukuruz.

Smatra da je logički i pravni nonsens da pod takvim okolnostima državu BiH zastupa ambasadorica BiH u Nizozemskoj koja o samom procesu revizije i argumentaciji države BiH zna upravo onoliko koliko i Nevenka Tromp poznaje pravo.

-Stavljanje tereta procesa revizije presude na ambasadoricu BiH u Nizozemskoj bi tek predstavljalo “izdaju revizije“. Osim što bi takvu aplikaciju osporio ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak, kako je to naprijed pojašnjeno, zastupanje države BiH pred Sudom od ambasadorice BiH, više bi nanijelo štete nego koristi državi BiH i žrtvama genocida - naveo je on.

Na kraju, poručio je da, iako Nevenka Tromp tokom svog gostovanja to nije tvrdila, smatra da je potpuno kredibilno, samo na osnovu naprijed navedenog, tvrditi, uz duboko izvinjenje svim žrtvama genocida i njihovim porodicama, da dotičnoj treba biti oduzeto priznaje “počasne građanke Kantona Sarajevo”.

-Također, smatram da postoji dovoljno kredibilnih argumenata da se donese odluka da se dotična proglasi „presonom non grata“ - dodao je.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti