Program Diploma u islamskim naukama 2022.

Program Diploma u islamskim naukama 2022.

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu organizuje program Diploma u islamskim naukama 2022. na bosanskom jeziku.

Riječ je o programu koji se organizuje svake godine, a izvode ga visoko kvalificirani predavači Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Program traje tri mjeseca i obuhvata osam mudula – 72 sata interaktivne nastave.

Moduli su organizovani u dvije oblasti: Opći uvod u islam (Kratak pregled historije islama; Uvod u islamsku doktrinu; Islamski sveti tekstovi; Islamsko pravo i etika, Uvod u islamsku filozofiju) i Islam u Bosni i Hercegovini (Historija muslimanske kulture Bosne; Islamske institucije u BiH; Savremeno islamsko mišljenje u BiH). 

I ove godine nastava će se održavati online, dva puta sedmično (utorkom i četvrtkom), od 18:00 do 20:00 sati. Prema planu organizatora, uvodno predavanje održat će se 10. maja 2022. godine, a završno krajem mjeseca jula. Uvodno i završno predavanje, kao i dodjela certifikata, održat će se na Fakultetu islamskih nauka. 

Prospekt programa, način prijave i informacije o kotizaciji dostupni su na ovom linku, a za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate organizatore programa putem e-maila din@fin.unsa.ba.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti