70 godina Muzeja "Ras"

70 godina Muzeja "Ras"

- Ova zgrada ima svoju historiju dugu koliko i sam grad jer je u periodu od 1860. do 1865. godine na temeljima porušenog Isa-begovog hamama izgrađena niža gimnazija Ruždija, zgrada u kojoj je danas smješten Muzej - rekao je u razgovoru za Preporod.info dr. Fuad Baćićanin o Muzeju „Ras“ koji obilježava 70 godina djelovanja.

Ovom prilikom govorio je o aktivnosti i projekti realizovanim u okviru Muzeja „Ras“ u prošloj godini.

- Muzej “Ras” Novi Pazar, pod imenom Gradski muzej u Novom Pazaru formiran je odlukom Savjeta za prosvjetu i kulturu 27. juna 1952. godine. Bio je smješten u zgradi mekteba u dvorištu Altun Alem džamije sve do 1969. godine kada dobija zgradu koju Muzej i danas koristi. Ova zgrada ima svoju historiju dugu koliko i sam grad jer je u periodu od 1860. do 1865. godine na temeljima porušenog Isa-begovog hamama izgrađena niža gimnazija Ruždija, zgrada u kojoj je danas smješten Muzej - rekao je.

Podsjetio je da je novopazarski muzej nekoliko puta mijenjao svoj naziv.

- U svom sedamdesetogodišnjem djelovanju Muzej “Ras” svrstao se u red najznačajnijih institucija u unutrašnjosti Srbije, razvijajući sve oblike muzeološkog rada. Od skromne zbirke prerastao je u muzej kompleksnog tipa koji obuhvata sve oblasti ljudskog djelovanja. U svom sastavu muzej ima odjeljenja arheologije, etnologije, istorije, primijenjene umjetnosti i bibliteku muzeja, te zbirke numizmatike, likovnu zbirku, a odskoro u svom sastavu Muzej ima i specijalnu muzejsku biblioteku i zbirku legata te orijentalnu i zbirku stare i rijetke knjige. Muzej je u 2021. godini radio punim kapacitetom. Realizovali smo veliki broj značajnih projekata koje je finansiralo Ministarstvo kulture i informisanja, Bošnjačko nacionalno vijeće, Grad Novi Pazar i Turska agencija za razvoj i saradnju TIKA - ispričao je.

Govorio je i o planovima Muzeja za 2022. godinu.

- Muzej je u 2021. godini dobio radnika koji poznaje osmanski jezik pa su mnogi projekti koji su čekali bolja vremena došli na red da se realizuju. Prvenstveno su to projekti prevoda i digitalizacije naših najvrednijih muzejskih eksponata. Nešto od tog posla smo već uradili, pa se na našoj internet stranici mogu naći digitalizovani svi brojevi muzejskog časopisa Novopazarski zbornik, časopisa za kulturu Sopoćanska viđenja, Divan Ahmeda Valija, Divan Ahmeda Gurbija, prevedena i objavljena knjiga Miftahu’s-sa’de – Ključ sreće čiji se original čuva u Muzeju, kao i brojna transkribovana i prevedena dokumenta napisna na osmanskom, arapskom i staroslovenskom jeziku. Muzej će 27. juna ove godine obilježiti sedamdeset godina svoga rada. Naučna konferencija o bogatstvu kultura i historiji novopazarskog kraja će biti organizovana krajem mjeseca maja, a realizacija svih projekata će biti u znaku obilježavanja ove značajne godišnjice. Muzej ima bogatu izdavačku djelatnost. Pored Novopazarskog zbornika čiji će 45. broj izaći u 2022. godini, brojna su historijska i druga naučna djela obilježila rad Muzeja prethodnih godina, pa će i naredna godina ispuniti očekivanja - zaključio je.

(Sanadin Voloder/Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti