MIZ Bihać: Konkurs za prijem imama, hatiba i muallima u džematu Bajrići

MIZ Bihać: Konkurs za prijem imama, hatiba i muallima u džematu Bajrići

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini

Muftijstvo bihaćko

Medžlis Islamske zajednice Bihać

Izvršni odbor

Konkurs za prijem imama, hatiba i muallima u džematu Bajrići, Medžlis Islamske zajednice Bihać

Pored općih uslova predviđenih članom 7. Pravilnika o imamima, kandidat treba da ispunjava i slijedeće uvjete: 

- završena jedna od priznatih medresa

- završen FIN (imamski ili teološki smjer), ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

- da posjeduje radne i organizacijske sposobnosti i sklonost ka tmskom radu

- da nema drugih prepreka za postavljenje od strane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Uz prijavu potrebno je priložiti:

- molbu sa kratkom biografijom

- ovjerene kopije dokumenata o stručnoj spremi

- ocjenu ranijeg poslodavca

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o državljanstvu

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Džemat Bajrići je džemat treće kategorije i od grada je udaljen 11 km. Plata je u skladu sa Pravilnikom o radu Medžlisa Islamske zajednice Bihać. Stan je obezbijeđen i u neposrednoj blizini džamije.

Rok prijave na konkurs je 7 (sedam) dana od dana objavljivanja u na portalu Preporod.info. Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Medžlis Islamske zajednice Bihać, ul. Ešrefa Kovačevića br. 16a, 77000Bihać, sa naznakom „Prijava na konkurs“.

Informacije putem telefona br. 037/228-455.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti