Žurba

Žurba

Kur’an ističe na mnogim mjestima negativne osobine čovjeka (insan) u kojima u različitim kontekstima upućuje čovjeka na njegove slabosti i usmjerava ga da o tim slabostima razmišlja

U ajetu „Čovjek je stvoren od žurbe...“(El-Enbija, 37) uzvišeni Gospodar čovjeka predstavlja kao biće sklono žurbi i požurivanju. Na drugom mjestu uzvišeni Allah ukazuje: „Čovjek je, doista, nagao“(El-Isra, 11) ukazujući time da u čovjekovom bivstvovanju nedostaje strpljenja.

Osim toga Poslanik, s.a.v.s., nas upozorava da je žurba od šejtana, te da se šejtan naslađuje onim koji slijedi njemu ugodno djelo. Imam Tirmizi bilježi od Sehla ibn S'ada da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Žurba je od šejtana, a staloženost od Allaha.”

Kako hodati po Zemlji

Iako je čovjek centralno biće na ovome svijetu u geocentričnom smislu, te su sva prirodna bogatsva podređena njemu na raspolaganje uzvišeni Gospodar ga upozorava na brzopletost i brzo kretanje po dunjaluku. „On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte (femšū) predjelima njezinim...“(El-Mulk, 15)

Upotrijebljeni glagol femšū označava šetnju, hodanje i lagano kretanje. Na taj način Gospodar podučava čovjeka da se lagano kreće ovim svijetom bez žurbe i pretjeranog trčanja. Poslanik, s.a.v.s., je ukazivao na nepotrebnost žurbe pa čak i u ibadetima, pa je kazivao: „Budite smireni i ne žurite, jer, zaista, pokornost i dobro nisu u žurbi i brzopletosti.“(Muttefekun `alejhi)

U novije se vrijeme prihvata činjenica da mentalno i tjelesno zdravlje ne egzistiraju potpuno neovisno jedno o drugom te da u istoj osobi istovremeno mogu, u različitim omjerima, postojati i zdravlje i bolest koji će ovisiti, između ostalog, i o ponašanju te osobe.

Želeći istražiti povezanost između tipova ličnosti i sklonosti određenim bolestima, kardiolozi Friedman i Roseman su pedesetih godina XX stoljeća opisali A i B tipove ličnosti, povezane s kardiovaskularnim oboljenjima. Istraživanje tih autora pokazalo je da osobe tipa A ličnosti, koje karakteriziraju visoke ambicije, prezaposlenost, višestruke aktivnosti, kompetitivnost, nestrpljivost, brz tempo života itd. imaju dvostruko veći rizik da obole od srčanih bolesti od tipa B ličnosti koga karakterizira opuštenost, smirenost i strpljivost.

U čemu žuriti

Navedeni primjeri iz islamske tradicije i naučna otkrića nedvosmisleno ukazuju na nepotrebnost žurbe i pohvalnost strpljenja i opuštenosti. Međutim, postoje kur'anski ajeti kojima nas Gospodar poziva na žurbu i požuruje na njihovo djelovanje. „Požurite (sari ū) oprostu Gospodara vašeg i džennetu prostranom kao nebesa i zemlja...“(Alu Imran, 133)

U navedenom ajetu upotrijebljen je glagol sere’a koji označava žurbu, požurivanje, ubrzan hod i brzo kretanje ka cilju. Time nas plemeniti Gospodar poziva da ne štedimo korake u postizanju Allahovog oprosta i Njegovog dženneta, te da svaki taj korak treba biti što brži.

Cijeli tekst dostupan u printanom ili digitalnom izdanju IIN Preporod.

(Sumedin Kobilica/IIN Preporod)

Podijeli:

Povezane vijesti