Struktura djela „Tajna“ te njegova recepcija u zemljama bivše Jugoslavije

Struktura djela „Tajna“ te njegova recepcija u zemljama bivše Jugoslavije

Piše: dr. Haris Islamčević

Film „Tajna“ svoju premijeru je doživio 26. marta 2006. godine. Vremensko trajanje ovog filma je osamdeset i sedam minuta i izvorno je prezentiran na engleskom jeziku.Opisan je kao „self-help“ film, koji, urađen u formi dokumentarnog filma promiče zakon privlačenja kao glavnu hipotezu filozofije nove misli, čiji je cilj da pažnju usmjerava na čovjekove pozitivne ili negativne misli, a koje opet, imaju presudan značaj za kvalitet njegovog života.

Nadalje, naredna važna odrednica filma „Tajna“ jesu izjave - da čovjek snagom svojih misli i emocija može događaje, osjećaje i iskustva iz kosmosa prenijeti u svoj život.

Na više mjesta u filmu se ističe kako se nastojalo da princip tajne ostane nedostupan javnosti te da se on kroz ovaj film otkriva. Učešće u filmu su uzeli ljudi angažirani u različitim društvenim poljima: liderstvu, psihologiji, filozofiji, metafizici, kvantnoj fizici. Akteri filma „Tajna“, nakon što je javnost upoznata s njegovim sadržajem, doživjeli su ogromnu popularnost i postali prominentni predstavnici ovog fenomena.

Sâm naslov filma „Tajna“ odnosi se na navodni stari, skriveni spis kojeg autorica spominje na početku filma. Naime, spomenuti stari spis se prenosio i čuvao generacijski, kao tajna. Na početku filma se navodi kako su samo određeni ljudi imali uvid u spis, i znali tajnu, putem koje su vladali svijetom. Kosmos je predstavljen kao sveobuhvatano skladište svega postojećeg, mjesto u koje se odašiljaju ljudske misli i emocije, iz kojih je i sam kosmos nastao.

Naspram kosmosa - čovjek je prikazan kao mikrokosmos. Čovjekove misli odašilju određene frekvencije u kosmos i na tom putu privlače sebi slične misli koje se, potom, vraćaju čovjeku nazad. Dakle, doživljene promjene na jednome se reflektiraju na drugome. Bog je predstavljen kao Energija, odnosno uspostavljena je jednakost između Energije i Boga, što ukazuje na prisustvo panteističko-monističkog svjetopogleda, u kojem je jedina razlika između Energije i Boga u pojmovnom iskazu.

Inspiraciju za film, a potom i knjigu „Tajna“, autorica Byrne je pronašla u knjizi koja datira iz 1910. godine, „Znanost o stjecanju bogatstva“, autora Wallacea Wattlesa kao i Attinksovoj knjizi „Misaona vibiracija ili Zakon privlačnosti u svijetu misli.“

Reakcije na pojavu filma su bile različite. Pored oduševljenja i prihvatanja ove ideje, film „Tajna“ je pretrpio ozbiljne kritike pa i parodije otemikoja je zastupljena u filmu.

U novembru 2007. godine, autorica Byrne je objavila knjigu „Tajna“ koja se temelji na istomenom dokumentarnom filmu. Prije nego što predstavimo analizu njezine knjige, potrebno je naglasiti da, do našeg vremena, postoje tri „Tajne“, i to: „Tajna“ - dokumentarni film,„Tajna“ - knjiga i „Tajna“ – holivudski film. Kroz knjigu su prikazane izjave i svjedočenja kojim se potvrđuje djelotvornost zakona privlačenja.

Analizom knjige stekli smo slične, ako ne i iste utiske kao i kod ranije odgledanog filma. Naime, cilj autorice je bio da ljudima prezentira zakon privlačnosti i njegov utjecaj na povećanje fizičkog i mentalnog zdravlja kao i uvećanje imetka (novca).
U uvodnom dijelu se navodi da je zakon privlačnosti ustvari tajna za kojom se kroz povijest tragalo. Iako sadržaj knjige „nudi“ odgovore na pitanje šta je to tajna, kako s njom ovladati, nigdje eksplicitno nije moguće pronaći odgovor na traženo pitanje.

Prilikom gledanja filma, a potom i čitanja knjige, primjetna je isključiva fokusiranost i težnja ka unapređenju bogatstva, uspjeha na poslu, izlječenju bolesti, dok duhovna i moralno-etička komponenta čovjekovoga života ostaje zanemarena. Također, važan aspekt koji se uopće ne spominje jeste zajednica i uloga čovjeka u zajednici. Navedene impresije ukazuju da „Tajna“ na svojevrsan i difuzan način zagovara individualizam i čovjekovo udaljavanje iz zajednice.

Činjenica da je čovjek predstavljen kao biće s božanskim potencijalima, ukazuje na narav ovog učenja i sasvim suprotnu koncepciju od koncepcije koja je zastupljena u objavljenim religijskim tradicijama, islamu posebno. Opći dojam koji se stiče gledanjem i čitanjem „Tajne“ jeste da se radi o izuzetno manipulativnom sadržaju koji putem tehnike uvjeravanja, te placebo efekta, nastoji ostvariti utjecaj u svijetu i tako privući što veći broj sljedbenika.

Knjiga je distribuirana u više od devetnaest miliona primjeraka i do danas je prevedena na četrdeset i šest jezika. Strukturu knjige „Tajna“, pored uvoda, činijedanaest cjelina, od kojih posljednja predstavlja biografije osoba čije izjave su u knjizi navedene.

U uvodnom dijelu knjige, Byrnova nastoji prikazati način djelovanja zakona privlačnosti, u smislu kako on utječe na realizaciju čovjekovih želja, pritom navodeći primjere ljudi, koji su kroz povijest otkrili „tajnu“, a ustvari „tajna“ je zakon privlačnosti te su te osobe, nakon otkrića „tajne“, iskoristile njene „moći“ da postignu uspjeh u životu. Navode se imena: Platona, Shakespearea, Newtona, Hugoa, Beethovena, Lincolna, Emersona, Edisona, i Einsteina. Potom autorica objašnjava recepciju filma „Tajna“ te ističe kako je zaprimila veliki broj izvještaja u kojima se navodi da su ljudi, koristeći se „Tajnom“, unaprijedili svoje fizičko i duhovno stanje i zabilježili neočekivani progres na finansijskome planu.

Knjiga izlaže načine kako koristiti „Tajnu“ i učiniti je djelotvornom u čovjekovom životu. Prema iznesenim stavovima, dolazimo do zaključka da se čovjekove misli emitiraju na određenim talasnim dužinama i odašiljanjem magnetnog signala čovjekovih misli u kosmos, prikupljaju slične misli koje se, objedinjene, u konačnosti vraćaju svome izvoru - čovjeku. Na taj način čovjek postaje refleksija svojih misli.

Unutar ovog djela obrađuju se tri kreativna procesa za ostvarivanje snova, a to su: pitaj, vjeruj, i primi. U kontekstu realizacije kreativnog procesa, Byrne navodi biblijske riječi: Sve što vi zatražite s vjerom u molitvi, vi ćete to primiti.

Zahvalnost i vizualizacija su predstavljeni kao dva temeljna procesa u reliziranju želje čovjeka. Kroz zahvalnost čovjek iskazuje svoje čvrsto uvjerenje da će mu želje biti ostvarene, a putem vizualizacije čovjek pravilno definira svoje misli, i na taj način šaljejasnu poruku kosmosu. Tako npr., ukoliko čovjek želi neku stvar (automobil, stan...), u svojim mislima će, putem vizualizacije, zamišljati da mu je želja već ispunjena; da sjedi u svom sanjanom stanu, kako s balkona posmatra zalazak sunca koje se reflektira u moru; na taj način će poslati signale kosmosu da je spreman za „dobivanje“ onoga što želi.

Poglavlja V - VII tematiziraju tri posebna aspekta čovjekovoga života: bogatstvo - finansije u smislu kako privući potrebnu količinu novca i ostvariti ekonomsko bogatstvo, potom kako unaprijediti odnos s drugima, zatim na kraju pitanje zdravlja, smatrajući da bolest predstavlja specifično stanje čovjeka koje se javlja usljed loših misli i čije izlječenje se nalazi u čovjekovim pozitivnim mislima i želji za izlječenjem. Završna poglavlja nude perspektive zakona privlačnosti, te refleksiju zakona na život i svijet.

U protekla dva teksta predstavili smo autoricu R. Byrne, te njeno djelo „Tajna“, bez valoriziranjaiznesenih ideja kroz učenje islama, s ciljem da naše šire čitateljstvo upoznamo s ovom tematikom.

Našu vlasititu religioznost je potrebno jačati kroz osnaživanje naše svijesti o Bogu, vezanjem isključivo za uzvišenog Allaha, sa spoznajom da je On, Uzvišeni, jedina snaga i izvor svega, i da se svaka promjena, poboljšanje i olakšanje mogu postići vlastitim trudom i čvrstim pouzdanjem u dragog Boga.

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti