MIZ Cazin: Konkurs za prijem imama, hatiba i muallima u džematu Šturlićka Platnica

Islamska zajednica u BiH

Muftijstvo bihaćko

Medžlis Islamske zajednice Cazin

Izvršni odbor

raspisuje

K o n k u r s

 za prijem imama, hatiba i muallima u džematu Šturlićka Platnica, MIZ Cazin

 

Pored općih uslova predviđenih članom 7. Pravilnika o imamima, kandidat treba da ispunjava i slijedeće Uvjete:

- završena jedna od priznatih medresa

- završen FIN (imamski ili teološki smjer), ili drugi islamski fakultet čija je diploma nostrificirana na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu

- da je državljanin BiH

- da nema drugih prepreka za postavljenje od strane Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini

  Priložiti:

- ovjerene kopije dokumenata o školskoj spremi

- molbu sa kratkom biografijom

- ocjenu i mišljenje o radu ranijeg poslodavca (glavnog imama)

- izvod iz matične knjige rođenih

- uvjerenje o državljanstvu

- izjavu da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak

 

Rok prijave na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja u medijima Islamske zajednice. Stan je obezbijeđen.

Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom se dostavlja na adresu: Medžlis Islamske zajednice Cazin, ul. Bošnjačkih šehida bb,  77220 Cazin, sa naznakom „Prijava na konkurs u džematu Šturlićka Platnica“.

Informacije putem telefona br. 037/513-005  ili na e-mail: medzliscazin@yahoo.com  

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

MIZ Cazin

(Preporod.info)

 

 

Podijeli:

Povezane vijesti