Održana radionica o dijalektima i standardnom bosanskom jeziku

Održana radionica o dijalektima i standardnom bosanskom jeziku

- Dijalektizme ne trebamo smatrati manje vrijednim govorom, jer bez njih je nemoguće imati  standardni jezik -  izjavila je danas saradnica Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu (UNSA) mr.sc. Zenaida Karavdić obraćajući se učesnicima predavanja "Dijalektizmi i standardni bosanski jezik”.

Ovo predavanje profesorica Karavdić održala je za uposlenike Media centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u okviru serije radionica koje ovaj centar organizira u saradnji sa Institutom za jezik. Zbog važećih epidemioloških mjera radionica je održana online.

- Agda, akšamluk, aminovati, betli, burek, čičkav, čvoka, dažbina, dedovina, dunum, džemre, glavuša, hurmašica, janje, japrak, kaluf, klepe, krampa, minder, noktarica.. - samo se neki od dijalektizama koji su danas standardizirane - navela je ona, pojašnjavajući na mnoštvu primjera blisku vezu standardnog jezika i dijalektizama što je u našoj zemlji posebno izraženo.

Dijalektizmima nazivamo riječi koje su svojstvene jednom čitavom narječju. Svako narječje sastoji se od većeg broja dijalekata, pa tako unutar štokavsko narječja na bh. terenu razlikujemo peta dijalekata.

Teeams.jpg - Održana radionica o dijalektizmima i standardnom bosanskom jeziku
Zbog pandemije radionica je održana online

- Unutar svakog dijalekta razlikujemo mjesne govore. Riječi koj su svojstvene području većem od mjesnog govora i manjem od narječja nazivamo regionalizmima, a riječi svojstvene jedno mjesnom govoru lokalizmima - pojasnio je viši stručni saradnik Instituta za jezik MA Haris Ćatović.

Podsjetio je da u bosanski jezik ima pet dijalekata, četiri sa matičnog bosanskohercegovačkog prostora, a peti je sandžački, kojim govore Bošnjaci sandžaka.

- Dijalekti bosanskog jezika su istočnobosanski, zapadnobosanski, istočnohercegovački, zapdnohercegovački i sandžački - dodao je on, pojašnjavajući u nastavku predavanja bitne karakteristike svakog od ovih dijalekata.

Naredna radionica bit će održana nakon ramazana.

ZHK.jpg - Održana radionica o dijalektizmima i standardnom bosanskom jeziku

(Preporod.info)

Povezane vijesti