Održan sastanak kolegija direktora medresa Islamske zajednice u BiH

Održan sastanak kolegija direktora medresa Islamske zajednice u BiH

konferencijskoj sali "Nasuh Matrakči" u kompleksu Medrese "Osman-ef. Redžović" u Velikom Čajnu, Visoko, 3. marta održan je sastanak Kolegija direktora medresa Islamske zajednice u BiH, u organizaciji Uprave za obrazovanje i nauku.

Sastankom je presjedavao prof. dr. Dževad Hodžić, direktor Uprave, a prisustvovali su mu svi direktori medresa iz Bosne i Hercegovine.

Direktor Hodžić je na početku sastanka istakao važnost razmjene iskustava u radu među medresama u specifičnim okolnostima uzrokovanim korona virusom i upoznavanja sa načinima rješavanja aktuelnih poteškoća u realizaciji odgojno-obrazovnog procesa.

Dodatno je informirao direktore medresa sa Rijasetovim projektom Tezkiretname, obilježavanja datuma rođenja ličnosti značajnih za islam, muslimane i Zajednicu kao vida institucionalnog pamćenja i kulture sjećanja na znamenite ličnosti, koje su najčešće bili profesori ili alumnisti medresa, a koje su dale izniman doprinos afirmaciji duhovne, vjerske i civilizacijske tradicije Bošnjaka te pozvao direktore da menadžment i osoblje medresa uzmu aktivno učešće u realizaciji predviđenih sadržaja kojima će se na prinosima prethodnih autoriteta tragati za odgovorima i na naše aktuelne i buduće izazove.

Na sastanku su učesnici razmijenili informacije i iskustva u vezi sa realizacijom nastavnog i odgojnog rada u medresama u specifičnim okolnostima uzrokovanim pandemijom, uz konstataciju da manadžment i radnici medresa odgovorno, inovativno i uspješno realiziraju planirane i povjerene poslove.

Učesnici su upoznati i sa tokom i planom aktivnosti na izradi novog Nastavnog plana i programa medresa koji bi trebao biti korišten u medresama od naredne školske godine, prenosi Islamskazajednica.ba

Učesnicima sastanka prezentiran je novokreirani softver Alumni medresa kojim će medrese i Zajednica u narednom periodu nastojati uspostaviti jaču i sistemsku saradnju sa brojnim alumnistima svih medresa Islamske zajednice u BiH. Također, predstavljeni su i edukativni projekti iz oblasti ekologije i medijske pismenosti koje će Uprava u saradnji sa Upravom za vanjske poslove, EU i OSCE prirediti za profesore i učenike medresa u narednom periodu.

Uz ostala, razmatrana su i pitanja u vezi sa prigodnim ispraćajem maturanata, planom i načinom upisa učenika u prvi razred medresa za narednu školsku godinu, monitoringom nastavnog i odgojnog rada, te sagledavane mogućnosti realizacije drugih planiranih aktivnosti učenika i osoblja medresa.

Uprava i direktori medresa odlučni su da nastave maksimalni angažman svih sudionika u odgojno-obrazovnom procesu u medresama uz korištenje svih raspoloživih kapaciteta kako bi se nastavni i odgojni sadržaji realizirali kvalitetno i primjereno okolnostima, uz izraženu brigu o zaštiti zdravlja učenika i osoblja i poštivanje aktuelnih mjera i preporuka nadležnih organa.

(Preporod.info)

Povezane vijesti