Almir Šahmanija: Položaj osoba sa invaliditetom dodatno se pogoršao u vrijeme pandemije koronavirusa

Almir Šahmanija: Položaj osoba sa invaliditetom dodatno se pogoršao u vrijeme pandemije koronavirusa

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od milijardu ljudi ima neki oblik invaliditeta i taj broj se stalno povećava. Tema ovogodišnjeg obilježavanja je “Izgraditi bolje: prema svijetu sa uključivosti invaliditeta, pristupačnom i održivom nakon Covid-19”. 

Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 47/3 1992. godine, 3. decembar je proglašen za Međunarodni dan osoba sa invaliditetom i ima za cilj da promoviše razumijevanje problema invaliditeta u široj društvenoj zajednici, unaprijedi pristupačnost okruženja za osobe s invaliditetom i otkloni informaciono-komunikacijske barijere.

U izjavi za Radio BIR Almir Šahmanija, izvršni direktor Udruženja distrofičara Kantona Sarajevo kazao je da iako je BiH je potpisala i ratifikovala Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom 2010 godine, 10 godina nakon toga ne može se pohvaliti da je u potpunosti primjenjena.

-Osobe sa invaliditetom se suočavaju sa neadekvatnim pristupom obrazovnom sistemu, zdravstvenoj zaštiti, problemima u zapošljavanju, ali i fizičkim barijerama u javnom prostoru, kazao je Almir Šahmanija, izvršni direktor Udruženja distrofičara Kantona Sarajevo. A njihov položaj dodatno se pogoršao u vrijeme pandemije koronavirusa- podsjetio je Almir Šahmanija.

Dodao je kako su najbolja rješenja za njihove probleme sistemska kazavši da ako ne tražite svoje pravo država vam ga neće sigurno dati, iako je mali broj građana koji nemaju izgrađenu svijet o osobama sa invaliditetom, one im predstavljaju veliki problem.

(Preporod.info)

 

 

Povezane vijesti