Senat UNSA sutra bira novog rektora za mandatni period 2020-2024.

Senat UNSA sutra bira novog rektora za mandatni period 2020-2024.

Rektor Univerziteta u Sarajevu (UNSA) za mandatni period 2020-2024. godina trebalo bi da bude izabran sutra na izbornoj sjednici Senata tog univerziteta.

Kako je saopćio UNSA, sjednica Senata bit će održana na Mašinskom fakultetu, u velikom amfiteatru, uz poštivanje epidemioloških mjera.

Kandidati će prezentirati programe rada za navedeni mandatni period, a nakon toga Senat na istoj sjednici bira rektora tajno, većinom glasova od ukupnog broja članova ovog tijela. Proceduru glasanja provodi komisija koja se imenuje na toj sjednici.

Po okončanoj proceduri izbora, Senat na istoj sjednici ovlašćuje svog člana koji će potpisati rješenje o izboru rektora.

Rješenje Senata o imenovanju rektora je konačno, a protiv njega se može pokrenuti upravni spor.

Mandat rektora u pravilu počinje 1. oktobra u godini u kojoj je izabran, a prestaje 30. septembra u godini u kojoj mu ističe mandat.

Kandidati za rektora, prema redosljedu dostavljanja prijava su: prof. dr. Elvir Čizmić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Šaćir Filandra, redovni profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i prof. dr. Rifat Škrijelj, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

(Fena)

Podijeli:

Povezane vijesti