Ajetul-Kursijja: Najveličanstveniji ajet u Kur’anu (Video)

Ajetul-Kursijja: Najveličanstveniji ajet u Kur’anu  (Video)

Ajetul-kursijja

Islamski učenjaci smatraju da je 255. ajet sure El-Bekare, inače poznat kao Ajeti-Kursi ili Ajetul-Kursija, najveličanstveniji ajet u Kur’anu. 

Ajetul-Kursija ima 50 riječi, 185 harfova i u njemu se spominje pet Allahovih lijepih imena: Allah, El-Hajj (ŽIvi), El-Qajjum (Vječni), El-Alijj (Visoki) i El-Azim (Veliki).

Ajetul-Kursi, doslovno "Ajet o Prijestolju", jedan je od dužih kur'anskih ajeta i jedan od osnovnih koji govore o utočištu i zaštiti.

Ovi ajeti su poznati kao Ajatul-hifz (ajeti zaštite) i njima potvrđujemo Božiju brigu o nama.

Podijeli:

Povezane vijesti