Istigfar, moćno oružje i lijek: SEJJIDU-L-ISTIGFAR (VIDEO)

Istigfar, moćno oružje i lijek: SEJJIDU-L-ISTIGFAR (VIDEO)

U videu kojeg smo pripremili dr. hfz. Mensur Malkić, prvi imam i hatib Gazi Husrev-begove džamije, uči dovu Sejjidu-l-istigfar i Kunut dove.

Allah, dž. š., uvijek je sa svojim robovima, ma gdje bili, i kad god Mu upućuju dove i čine istigfar, On ih nikada neće vratiti praznih ruku i neuslišanih dova.

Istigfar je duhovna spona s Bogom.

Istigfar je moćno oružje i lijek.

“Tražite oprosta od svoga Gospodara! On zbilja prašta! On će vam kišu obilatu slati, i imetkom vas i sinovima pomoći, i daće vam bašče, i rijeke će vam dati!” (Nuh, 10-12)

“Ko bude mnogo činio istigfar, Allah će mu olakšati svaku tegobu, dat će mu izlaz iz svake situacije, i opskrbit će ga odakle se i ne  nada.” (Hadis bilježi Imam Ahmed)

Prvak među dovama je dova koju Muhammed a. s., Allahov Poslanik, naziva Sejjidul-istigfar - krunom pokajanja.

„Ko izgovori ovaj istigfar (dovu) ujutro, čvrsto vjerujući u njegove riječi, te umre tog dana prije nego omrkne, on je od stanovnika Dženneta, ako ga kaže u toku noći čvrsto uvjeren u te riječi, i umre prije nego svane, pa i on je od stanovnika Dženneta.“ (Hadis bilježi Buharija u svom Sahihu)

(Preporod.info)

Podijeli:

Povezane vijesti