Cazinska medresa domaćin regionalnog seminara ÖSD-a za područje Balkana

Cazinska medresa domaćin regionalnog seminara ÖSD-a za područje Balkana

ÖSD je kratica za „Austrijsku jezičnu diplomu“ kao i za tri države njemačkog govornog područja: Österreichisches Sprachdiplom Deutsch. Imena triju država upućuju na to da se uzimaju u obzir tri varijante standarda njemačkog jezika tih država. „Austrijska jezična diploma“ je državno priznati tj. certificirani ispitni sistem za njemački strani jezik. U okviru ovog ispita se provjeravaju: čitanje, slušanje/razumijevanje, pisanje i konverzacija. Kod ispita je jako važan komunikativni aspekt. Medresa u saradnji sa ÖSD-om priprema zainteresirane polaznike na jezične ispite i jezične certifikate ÖSD-a koji su međunarodno priznati te su ravnopravni sa ispitima Goethe-Instituta i sveučilišta u Beču. Medresa nudi ispite za slijedeće stupnjeve: A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Ovi ispiti su međunarodno priznati u svim državama svijeta. Diploma o položenom ÖSD ispitu služi kao dokaz poznavanja njemačkog jezika i omogućuje nesmetan upis naših učenika na studij na univerzitetima širom Austrije, Njemačke i Švicarske i za eventualno zapošljavanje u zemljama njemačkog govornog područja. Certifikati njemačkog jezika koji se izdaju u Cazinskoj medresi ovjeravaju se direktno u centrali „Austrijske jezične diplome“ – (ÖSD)  u Beču.

Ovaj seminar pokazatelj je odlične saradnje između ove organizacije i Medrese, te važnosti međusobnog koordiniranja u postizanju što boljih zajedničkih ciljeva. Koliko god da je Medresa važna obrazovna institucija u radu ove međunarodne organizacije, toliki je i njen doprinos u postupnom izrastanju Cazinske medrese kao regionalnog centra u izučavanju stranih jezika, posebno njemačkog. Plodna saradnja dvije obrazovne institucije traje nepune dvije godine. U početku su ovi kursevi pod pokroviteljstvom Medrese bili internog karaktera a od novembra 2015. godine Medresa je postala vlasnik licence eksternog polaganja ispita njemačkog jezika. ÖSD pruža mogućnost, prije svega, učenicima Medrese stjecanje kvalitetnog znanja njemačkog jezika i dobijanje certificiranih diploma ali isto tako Cazinska medresa kao nosilac licence pruža iste takve mogućnosti i drugim zainteresiranim licima kroz pohađanje kurseva i polaganje ispita u prostorijama ove krajiške obrazovne institucije.

Seminari ovog nivoa u prethodnom periodu obično su se održavali u Austriji (u Beču, Gracu ili Klagenfurtu) međutim, Ausrijska jezična diploma – ÖSD, budući prezadovoljna dosadašnjom organizacijom kurseva njemačkog jezika u ovoj školi, odlučila je da za samo šest mjeseci Medresi dodijeli dozvolu eksternog polaganja ispita njemačkog jezika. Ovom odlukom da domaćinstvo balkanskog seminara za profesore njemačkog jezika povjeri nikom drugom do Medresi Džemaluddin ef Čaušević u Cazinu dodatno je potvrdila svoj respekt prema ozbiljnosti rada i organiziranja tečajeva stranih jezika u ovoj obrazovnoj instituciji.

Za idejni projekat i pokretanje tečaja njemačkog jezika u Medresi najviše zasluga pripada upravi Cazinske medrese na čelu sa njenim direktorom prof. Salih ef Dervićem. Posebna  zahvalnost pripada dr. Joergu Hofreiteru, počasnom konzulu BiH u Republici Austriji, predsjedniku komisije za polaganje njemačkog jezika u Austriji, BiH i Srbiji i velikom prijatelju Bosne i Hercegovine. ÖSD sa sjedištem u Beču svoje licence obično izdaje na godinu dana, međutim zahvaljujući njegovim organizacionim sposobnostima i zalaganju, Medresa je dobila odobrenje na rok od pet godina. Sve to ne bi bilo tako uspješno bez firme „ERM Company“  Cazin, centra za obrazovanje odraslih, na čelu sa g. Ervinom Mešanovićem, koja ima svoje sjedište u Gracu i Cazinu, te vrši usluge sekretarijata i organizacije ispita.

Opširnije u printanom izdanju

                                                                                       

Podijeli:

Povezane vijesti