Cyber prijetnje i zaštita u procesu digitalizacije poslovanja za MSP

Cyber prijetnje i zaštita u procesu digitalizacije poslovanja za MSP

U Zenici će 5. decembra biti održana konferencija “Cyber prijetnje i zaštita u procesu digitalizacije poslovanja za MSP”, u organizaciji Agencije ZEDA i kompanije IMTEC.

S obzirom na značajnu ulogu koju MSP imaju u ukupnoj ekonomsko-socijalnoj slici Bosne i Hercegovine, potrebno je posebnu pažnju usmjeriti na korištenje svih dostupnih potencijala u smislu daljnjeg jačanja MSP i njihove pozicije na globalnom tržištu.

Jedan od takvih potencijala je korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija i na njima baziranih alata.

- U namjeri da pomognemo pravnim licima da se zaštite od cyber napada, organizujemo ovu konferenciju koja ima za cilj upoznati MSP sa Digitalnom transformacijom i opasnosti koje donosi sa sobom. Na konfereciji će se preduzeća također upoznati i sa temama 'Kako se zaštititi: Hardware-ska (fizička) zaštita' i 'Kako se zaštititi: Software-ska (programska) zaštita' - saopćio je IMTEC.

Digitalne tehnologije su sve prisutne, promovišu veću uključenost u širu ekonomiju, povećavaju efikasnost dopunjavanjem drugim proizvodnim faktorima i podstiču inovacije dramatičnim smanjenjem troškova.

Konferencija će biti održana u hotelu “Zenica”, s početkom u 10.30 sati.

Podijeli:

Povezane vijesti