Impressum

Impressum

Izdavač: Islamska zajednica u BiH Media centar d.o.o.
Glavni i odgovorni urednik: Adnan Muminović
Redakcija: Armin Čaušević, Bakir Silajdžić, Sedin Salić
Adresa: Gazi Husrev-begova 56a, Sarajevo
Telefon: +387 33 552 555

Povezane vijesti